image

ส่งมอบกำลังใจ

ด้วยการส่งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทีมงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลบางนา

Read More
image

ส่งมอบกำลังใจ

ด้วยการส่งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และทีมงาน ณ ศูนย์ตรวจโควิดเชิงรุก วัดวชิรธรรมสาธิต

Read More
image

ส่งมอบความห่วงใย

ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับสถานีตำรวจนครบาล พระโขนง

Read More