พลังงานที่ต้องใช้สำหรับการสร้างสุญญากาศ

Energy Required

พลังงานที่จำเป็นสำหรับการสร้างสุญญากาศ จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นสัดส่วนกับสุญญากาศที่สร้างได้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มค่าสุญญากาศจาก -600 mbar เป็น -900 mbar จะเพิ่มแรงจับยึด 1.5 เท่า แต่ระยะเวลาและพลังงานที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้ค่าสุญญากาศนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

ซึ่งหมายความว่า ควรสร้างสุญญากาศในระดับที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อรักษาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและต้นทุนการดำเนินงานให้น้อยที่สุด

ระดับของสุญญากาศตามลักษณะชิ้นงาน

  • สำหรับพื้นผิวที่อากาศผ่านทะลุไม่ได้ (เช่น โลหะ พลาสติก ฯลฯ) : -600 ถึง -800 mbar
  • สำหรับวัสดุที่มีรูพรุน (เช่น กล่องกระดาษแข็ง แผ่นพาร์ติเคิล แผ่น MDF ฯลฯ) : -200 ถึง -400 mbar

ชิ้นงานลักษณะนี้  จะสร้างแรงยึดที่เพียงพอได้โดยการเพิ่มอัตราการดูดและพื้นที่การดูดให้มากขึ้น

ข้อสำคัญ : ในเว็บไซต์นี้ แรงยึดของตัวดูดจับชิ้นงานต่างๆ จะถูกระบุที่ระดับสุญญากาศ -600 mbar

Credits : https://www.schmalz.com/en/vacuum-knowledge/basic-knowledge/energy-required-for-vacuum-generation/