ชุดต้นกำลังในระบบไฮดรอลิค ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบไฮดรอลิค มีหน้าที่สร้างพลังงาน และการไหลให้เกิดขึ้นในระบบ รวมถึงเป็นแหล่งพักน้ำมันและปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน และยังเป็นส่วนที่นิยมติดตั้งวาล์วควบคุมการทำงาน ( Control Valve ) ต่างๆ เช่นวาล์วจำกัดความดัน ( Pressure Relief Valve ), วาล์วกันกลับ ( Check Valve ), วาล์วปรับความเร็ว ( Flow Control Valve ) และวาล์วควบคุมทิศทาง ( Directional Control Valve ) เป็นต้น

ซึ่งชุดต้นกำลังที่เห็นทั่วไปจะมีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบ และลักษณะการใช้งานในแต่ละงาน 

โดยบริษัทบีแทคอินดัสเตรียลออโตเมชั่น เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิคคุณภาพสูงทั้งเกรดยุโรป และเกรดเอเชียในทุกๆส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค เช่น Gear Pump, Solenoid Valve, Hydraulic Filter และเรายังรับผลิตชุดต้นกำลัง รวมถึงยริการออกแบบระบบไฮดรอลิคตามความต้องการของลูกค้า หรือเลียนแบบของเดิมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญในระบบไฮดรอลิค