น้ำมันไฮดรอลิค เป็นส่วนสำคัญของระบบไฮดรอลิค โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในระบบไฮดรอลิค มักเกิดจากความสกปรกของน้ำมันไฮดรอลิค เมื่อระบบไฮดรอลิคมีปัญหาจะส่งผลให้ เครื่องจักรเกิดปัญหาตามมาด้วย เช่น เสียเวลาจากการหยุดเครื่องจักร, เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่ชำรุดเสียหาย, เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง หรือคุณภาพของสินค้าที่ลดลง

ดังนั้นเราควรที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิคอย่างสม่ำเสมอ เช่นการติดตั้งตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิคให้กับระบบไฮดรอลิค หรือการทำความสะอาดน้ำมัน ( Flushing Cleaning )

โดยบริษัทบีแทคอินดัสเตรียลออโตเมชั่น มีบริการทำความสะอาดน้ำมัน และดูแลระบบไฮดรอลิคให้กับลูกค้า ทั้งบริการเปลี่ยนน้ำมันโดยใช้ตัวกรองคุณภาพสูงจากอิตาลี, บริการทำความสะอาด Power Unit, บริการแก้ไขจุดรั่วซึมในระบบไฮดรอลิค และบริการอื่นๆอีกมากมายโดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญในระบบไฮดรอลิค