นิยามของสุญญากาศ

แวคคัม หรือสุญญากาศเป็นคำที่ใช้เรียกความกดอากาศซึ่งอยู่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศปกติ ความดันบรรยากาศอยู่ที่ 1.013 มิลลิบาร์ ที่ระดับน้ำทะเล และลดลงตามระดับความสูง

ระดับของสุญญากาศขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน สุญญากาศในระต่ำก็เพียงพอสำหรับการยกชิ้นงาน

ความดันของสุญญากาศต่ำมีตั้งแต่ 1 mbar ถึง 1.013 mbar (ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล)

Ambient Pressure

สุญญากาศแบบค่าสัมพัทธ์

ในเทคโนโลยีสุญญากาศ สุญญากาศจะถูกระบุเป็นค่าสัมพัทธ์ ซึ่งหมายความว่าสุญญากาศจะถูกระบุโดยสัมพันธ์กับความดันโดยรอบ ค่าสุญญากาศดังกล่าวจะมีเครื่องหมายลบเสมอ เนื่องจากความดันโดยรอบจะใช้เป็นจุดอ้างอิง ซึ่งกำหนดเป็น 0 มิลลิบาร์

Absolute Value

สุญญากาศแบบค่าสัมบูรณ์

ในทางวิทยาศาสตร์ สุญญากาศถูกกำหนดให้เป็นค่าสัมบูรณ์ จุดอ้างอิงคือศูนย์สัมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงช่องว่างอากาศ (เช่น อวกาศ) ซึ่งหมายความว่าค่าสุญญากาศจะเป็นบวกเสมอ

 

ที่มา : https://www.schmalz.com/en/vacuum-knowledge/basic-knowledge/