Vacuum Pumps

vacuum-pump

ปั๊มสุญญากาศประกอบด้วยใบพัดที่ติดตั้งเยื้องศูนย์กลางพร้อมแผ่นลาเมลลา (A) ซึ่งกดกับผนังของตัวเครื่องด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ จึงช่วยผนึกได้ เมื่อใบพัดหมุน ขนาดของแต่ละห้อง (B) จะแตกต่างกันไป เมื่อห้องมีขนาดใหญ่ขึ้น อากาศภายในจะขยายตัวและความดันลดลง ส่งผลให้เกิดสุญญากาศบางส่วน อากาศจะถูกดึงเข้ามาทางช่องลมเข้า (C) บีบอัดและดีดออกทางช่องลมออก (D)

เนื่องจากปัจจัยการอัดสูง ปั๊มจึงสร้างสุญญากาศที่สูงมากและมีความสามารถในการดูดที่สูงมากตามประเภท

ข้อดีของปั๊มสุญญากาศ

 • ค่าสุญญากาศสูง พร้อมปริมาณการดูสูง
 • การสร้างสุญญากาศจากส่วนกลาง

พื้นที่ใช้งานทั่วไป

 • เป็นตัวสร้างสุญญาศ สำหรับระบบยกชิ้นงานที่เป็นแบบ gantry
 • ในระบบการการยกแบบแมนนวล
 • ในเครื่องบรรจุภัณฑ์

 

ปั๊มสุญญากาศพื้นฐานแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่

ปั๊มที่ทำงานแบบแห้ง

 • ปั๊มสุญญากาศอเนกประสงค์ที่ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย
 • ใช้เป็นตัวสร้างสุญญากาศ ในระบบจับยึดขนาดใหญ่สำหรับจับชิ้นงานที่อากาศทะลุผ่านไม่ได้เป็นหลัก

ปั๊มหล่อลื่นน้ำมัน

 • ปั๊มสุญญากาศที่มีระดับสุญญากาศสูงมาก (สุญญากาศสูงถึง 95%)
 • ใช้ในระบบขนย้ายที่เน้นเสียงเบาและการบำรุงรักษาต่ำ รวมถึงการขนย้ายชิ้นงานที่อากาศทะลุผ่านไม่ได้

ปั้มน้ำวงแหวน

 • ปั๊มสุญญากาศต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำภายในเพื่อจับชิ้นงานที่อากาศทะลุผ่านไม่ได้เป็นหลัก
 • ใช้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการอากาศแวดล้อมสูง (เช่น บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร)

Credits : https://www.schmalz.com/en/vacuum-knowledge/the-vacuum-system-and-its-components/vacuum-generators/vacuum-pumps/