ระบบไฮดรอลิค คือระบบการส่งกำลังโดยใช้ของเหลวที่มีความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวขับเคลื่อน ( Actuator ) เช่น กระบอกสูบ หรือมอเตอร์ไฮดรอลิค โดยของเหลวที่ใช้คือ น้ำมันไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  • ชุดต้นกำลัง ( Power Unit ) ประกอบด้วยถังน้ำมัน ( Oil Tank ), มอเตอร์ไฟฟ้า ( electric Motor ), ปั๊มไฮดรอลิค ( Hydraulic Pump ), ตัวกรองน้ำมัน ( Hydraulic Filter ) และอุปกรณ์เสิรมต่างๆ ( Accessories )
  • ชุดวาล์วควบคุม ( Control Valve ) ประกอบด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง ( Directional Control Valve ) เช่น Solenoid Valve, วาล์วควบคุมแรงดัน ( Pressure Control Valve ) เช่น Relief Valve และวาล์วควบคุมอัตราการไหล ( Flow Control Valve ) เช่น 1-Way Flow Control Valve
  • ตัวขับเคลื่อน ( Actuator ) เช่น กระบอกไฮดรอลิค ( Hydraulic Cylinder ) และมอเตอร์ไฮดรอลิค ( Hydraulic Motor )

โดยบริษัทบีแทคอินดัสเตรียลออโตเมชั่น เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิคคุณภาพสูงทั้งเกรดยุโรป และเกรดเอเชียในทุกๆส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค เช่น Gear Pump, Solenoid Valve, Hydraulic Filter และเรายังรับผลิต และออกแบบระบบไฮดรอลิคอีกด้วย