หน่วยการวัดของสุญญากาศ

หน่วยวัดสำหรับสุญญากาศ ก็คือหน่วยสำหรับความดัน โดยหน่วยที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ ปาสคาล [Pa], กิโลปาสคาล [kPa], บาร์ [bar] และมิลลิบาร์ [mbar]

หน่วยจะถูกแปลงดังนี้  :  0.001 bar = 0.1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

ในเว็บไซต์นี้ ค่าความดันสัมบูรณ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็น bar หรือ mbar ค่าสัมพัทธ์ทั้งหมดเป็น % ค่า % เป็นค่าปกติสำหรับบ่งชี้สัมพัทธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวสร้างสุญญากาศ หน่วยอื่น ๆ ถูกนำมาใช้ในระดับสากล บางส่วนรวมอยู่ในตารางต่อไปนี้

ตารางแปลงหน่วย สุญญากาศ/แรงดัน

 Unit bar N/cm2 kPa atm,

kp/cm2

mm H2O
bar 1.00000 10.00000 100.0000 1.01970 10,197.00
N/cm2 0.10000 1.00000 10.0000 0.10190 1,019.70
kPa 0.01000 0.10000 1.0000 0.01020 101.97
atm, kp/cm2   0.98070 9.80700 98.0700 1.00000 10,332.00
mm H2O 0.00010 0.00100 0.0100 0.00000 1.00
Torr; mm Hg 0.00133 0.01333 0.1333 0.00136 13.60
in Hg 0.03380 0.33850 3.8850 0.03446 345.40

 

Credits : https://www.schmalz.com/en/