แรงดันบรรยากาศ และผลกระทบต่อระบบสุญญากาศ

The Atmosphere on vacuum

ความกดอากาศ (ความดันบรรยากาศ) ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของตำแหน่งตลอดจนอุณหภูมิในบริเวณนั้น ดังแสดงในแผนภาพ ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลคือ 1.013 mbar ที่ระดับความสูง 600 เมตร. (ที่ตั้งของ J. Schmalz GmbH ในเมืองกลัทเทิน ประเทศเยอรมนี) ความกดอากาศลดลงเหลือ 938 mbar ที่ระดับความสูง 2,000 เมตร ความกดอากาศเพียง 763 mbar

ความดันบรรยากาศที่ลดลงจากระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการทำงานของสุญญากาศ ทำให้ความแตกต่างระหว่างแรงดันโดยรอบและแรงดันภายในลดลง แรงยกชิ้นงานสูงสุดที่ทำได้จึงลดลงด้วย

ระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 100 เมตร ความกดอากาศจะลดลงประมาณ 12.5 mbar

ตัวสร้างสุญญากาศที่ สร้างสุญญากาศ 80% มีค่าสุญญากาศ -810 mbar ที่ระดับน้ำทะเล (ความดันบรรยากาศ = 1.013 mbar)

ที่ความสูง 2,000 เมตร(ความดันบรรยากาศ = 763 mbar) จะสร้างสุญญากาศได่เพียง -610 mbar เท่านั้น

แรงยึดจับชิ้นงานจะลดลงตามสัดส่วนของค่าสุญญากาศที่สร้างได้  ซึ่งหมายความว่าการใช้งานที่ความสูงระดับน้ำทะเลจะเกิดแรงยกที่ดีที่สุด

 

Credits : https://www.schmalz.com/en/vacuum-knowledge/basic-knowledge/the-atmosphere-and-its-effects-on-vacuum-technology/