โบลเวอร์สุญญากาศ

vacuum blowers

ใบพัด (A) จะลำเลียง เร่งความเร็ว และอัดอากาศตามหลักการโมเมนตัม ในกรณีนี้อากาศจะถูกลากด้วยใบพัด สุญญากาศจะถูกสร้างขึ้นที่ปลายดูด (B) ด้วยวิธีนี้ อากาศอัดจะระบายออกทางช่องเปิด (C)

โบลเวอร์ให้อัตราการดูดที่สูงมากเนื่องจากมีปริมาตรช่องอากาศขนาดใหญ่และใบพัดรูปทรงพิเศษ

 

ข้อดีของเครื่องเป่าลมสุญญากาศ

  • อัตราการดูดมหาศาล
  • ชดเชยการรั่วไหลสูง
  • ดูดอากาศปริมาณมากในเวลาอันสั้น

 

พื้นที่ใช้งานทั่วไป

  • การดูดจับชิ้นงานที่มีรูพรุน เช่น กระดาษแข็ง วัสดุฉนวน แผ่นชิปบอร์ด หรือถุง

 

โบลเวอร์สุญญากาศแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่

โบลเวอร์สุญญากาศธรรมดา

  • โบลเวอร์สุญญากาศขับเคลื่อนโดยตรง หรือควบคุมความถี่ได้
  • ใช้โดยเฉพาะสำหรับการหยิบจับชิ้นงานที่มีรูพรุน (แผ่นไม้อัด Chipboard, กระเป๋า ฯลฯ)
  • โบลเวอร์ที่ควบคุมความถี่สามารถปรับแต่งได้โดยการควบคุมความเร็วของมอเตอร์และอัตราการดูดตามลำดับ

โบลเวอร์สุญญากาศพร้อมระบบสลับทิศทางลม

  • โบลเวอร์สุญญากาศพร้อมระบบสลับทิศทางลมด้วย นิวแมติกไฟฟ้า เพื่อควบคุมการดูด การเป่า และตำแหน่งที่เป็นกลาง
  • ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่กันอากาศเข้าและหยิบจับได้อย่างรวดเร็ว

Credits : https://www.schmalz.com/en/vacuum-knowledge/the-vacuum-system-and-its-components/vacuum-generators/vacuum-blowers/