หลักการของเวนทูรี

Venturi principle

หลักการทำงาน

  • ตัวสร้างสุญญากาศแบบใช้ลมอัด ทำงานตามหลักการ Venturi เรียกว่า Ejector
  • จ่ายแรงดันลมอัดเข้าไปในตัวสร้างสุญญากาศที่รู (A)
  • ด้วยขนาดของรูที่ลดลง ( Venturi Nozzle B) ทำให้ลมอัดถูกเร่งความเร็วของการไหล พร้อมทั้งแรงดันเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อลมไหลผ่านรูหัวฉีดแล้ว อากาศที่ถูกเร่งความเร็วจะขยายตัวและสร้างสุญญากาศขึ้น
  • อากาศจะถูกดูดผ่านรู (D) เข้าไปในตัวสร้างสุญญากาศ
  • ลมอัด และอากาศที่ดูดเข้ามา จะถูกระบบายออกที่ตัวเก็บเสียง (C)

 

ข้อดี

  • ตัวสร้างสุญญากาศที่ทำงานตามหลักการ Venturi เหมาะสำหรับการงานที่ใช้ความเร็วที่สูง
  • ตัวจับชิ้นงาน สามารถควบคุมแยกกันได้
  • ตัวสร้างสุญญากาศประเภทนี้ ออกแบบมาให้มีทั้งแบบที่ใช้กับตัวดูดชิ้นงานตัวเดียว หรือหลายๆตัว ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • สร้างสูญญากาศได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานและการใช้งาน

Credits : https://www.schmalz.com/en/glossary/g/venturi-principle-1/