AC2001 – Norgren FRL 2 Units, Series : P1H

Norgren เป็นแบรนด์สินค้าอุปกรณ์ลม ชั้นนำจากประเทศ UK และ เยอรมัน ผลิตอุปกรณ์ลม ทุกกลุ่มที่มีคุณภาพสูงรวมถึง อุปกรณ์เสริมต่างๆ

บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Norgren อย่างเป็นทางการในประเทศไทย